top of page

פרסומים ותקשורת

אז למה השוק האמריקאי ולא כל מקום אחר על הגלובוס?

הסיבות לבחירת שוק הנדל״ן האמריקאי בתור אזור מיקוד שלנו, הן רבות ומגוונות והגיעו אחרי שנים רבות של השקעות בישראל. אלו הסיבות המרכזיות:


* רף הכניסה לרכישת בית פרטי עם גינה, בשכונות בהן אנו מתמחים, 290,000 ש''ח בלבד.

בישראל - במרבית הנכסים, סכום זה אינו מספיק אפילו למקדמה למשכנתא במקרה הרע. ובמקרה הטוב הוא מספיק - אך השכירות לא תכסה את המשכנתא שנלקחה.


* תשואות - גם אם נקנה בשני המקרים במזומן, בארה״ב אנו מצליחים להביא את המשקיעים לתשואות של 8-10% בשנה.

בישראל - אם ננקה את כלל ההוצאות השוטפות, לא נצליח להגיע ליותר מ 3% (שכללו כמובן את מס הרכישה, התיווך, עורך הדין, הביטוח, תחזוקה, תיקונים וחילופי דייר).


* שקיפות המידע - בארה״ב כלל המידע הינו מידע ציבורי והוא מונגש לציבור באופן בו ניתן לבחון כדאיות עסקה באופן אבסולוטי.

בישראל - מדלן. אין לי מה להוסיף. בעולם - אין אף מקום בו המידע כל כך שקוף ונגיש לציבור.


* מס הרכישה - גם אם תרכשו 10 נכסים בארה״ב, אין עליהם מס רכישה.

בישראל - מהנכס השני תשלמו מס רכישה גבוה וכבד, מה שמאיין כמעט את הרווח בהשקעה ובולע אם עליית הערך של השנים הראשונות.


כמובן שקיימות סיבות רבות נוספות ואציין ואומר שאנו מלווים גם לרכישת נדל״ן בישראל למי שסכום ההשקעה שבידו הינו מעל לחצי מיליון וזוהי דירתו היחידה(!!!).


אך על מנת לבנות לעצמכם ״פנסיה״ נכונה וחכמה - נדל״ן אמריקאי הוא הפתרון לאורך זמן ולכמות של נכסים.


Comments


bottom of page