top of page

פרסומים ותקשורת

הצוות המקומי שלנו - שותפים עסקיים עם אותה מטרה

בעבודה עם כספי משקיעים, בדיקות מעמיקות ומחמירות הן הדבר המתבקש. לכל נכס פוטנציאלי, יוצא צוות שלם הכולל את הגורמים הבאים:

1. אינספקטור - חברת בדק שתפקידה לבדוק את תפקודן של כלל מערכות הבית, מהגג ועד היסודות ולתת פידבק על גיל המערכות, שמישותן והצורך בהחלפתן אם קיים. חברת הבדק מנפיקה דו״ח בן 30 עמודים לערך, אודות כלל הממצאים וההמלצות.

2. קבלן - תפקידו לתת את הדעת על כל הדברים שעלו בדו״ח האינספקשן וכמובן לבדוק גם בעצמו את הנכס. מטרת התיקונים בין היתר - מניעת בלאי עתידי שיעלה למשקיע המון כסף בשוטף. בסיום הביקור, תוגש הצעת מחיר מפורטת על כלל הדברים שדורשים תחזוקה / תיקון / החלפה.

3. מתווכת - הגעתה לנכס לצורך הערכת שוויו ביחס לנכסים דומים שנמכרו באזור (comps). בנוסף - גם המתווכת מחווה דעתה על השיפוץ הנדרש, מכיוון השוכרים הפוטנציאלים ומה שהם מחפשים. המטרה - הגעה לשכירות מקסימלית באזור.

4. מנהלת הנכסים - גם היא תיתן דעתה על הדברים הטעונים שינוי בנכס לאור היכרותה עם שוכרים באזור. בנוסף - תפקידה להעריך מהי השכירות הריאלית לנכס מסוג זה והאם ישנו ביקוש גבוה לנכסים שכאלה. המטרה - השכרת הנכס במהירות האפשרית, כדי שיניב תשואה במועד המוקדם ביותר.

5. צלמים - אנו נוהגים לצלם כל נכס מכל כיוון אפשרי ובנוסף - יוצרים סרטוני וידאו ורחפן, על מנת שהמשקיע יראה את מצב הנכס לאשורו, כמו גם את סביבת הנכס, לוודא היעדר מפגעים ולהבין כיצד נראית השכונה בה עתיד להיקנות הנכס.

* בעלי מקצוע נוספים יוזמנו לביקור, בהתאם לצרכים הספציפיים הקיימים בכל נכס.

רק בסיום גיבוש כלל הדו״חות והמספרים העולים מהם, מוצגת העסקה למשקיע וכל זאת, רק כשהשכירות הפוטנציאלית, בניכוי כלל ההוצאות ועלויות התחזוקה, מביאה את המשקיע למעל 8% תשואה שנתית.

יסודיות גורמת לנו לעיתים תכופות לוותר על עסקאות לאחר בדיקות מקיפות, אך אותה יסודיות גם גורמת למשקיעים שלנו לחזור לסבבים נוספים של עסקאות, או לשלוח חברים ובני משפחה לבצע איתנו עסקאות.


Komentarze


bottom of page