top of page

פרסומים ותקשורת

חריש VS אוהיו

שמנו לב שיש מאפיין מסוים לכל האנשים האחרונים שרכשו בעזרתנו נכסים לאחרונה - כולם הגיעו אלינו לאחר שיטוטים בין חברות המשווקות נדל״ן בארץ, לאחר בדיקות של לא מעט נכסים להשכרה בארץ וכמו כן לאחר שבחנו השקעה בחו״ל.


הדילמה די זהה - יש בידם סכום שנע בין 250,000 שח ל- 2M ש״ח והם מתלבטים היכן הכסף יעבוד עבורם בצורה הטובה ביותר.


משקיעה שהגיעה אלינו לאחרונה, הגיעה עם ההתלבטות הבאה - בידיה סכום של 600k ש״ח והיא שוקלת לרכוש שני נכסים מניבים בארה״ב, אל מול דירה בחריש - בהשקעה מינימלית של 1,200,000.

בחנו את ההשקעות, זו מול זו, והמספרים הותירו אותה בשוק.


אפשרות א - השקעה בדירה בחריש 1,200,000 ש״ח.

מזומן בעסקה - 600,000 ש״ח.

משכנתא - 600,000 ש״ח (בצירוף עמלת מתווך, מס רכישה אם קיים ותיקונים שנועדו להביא את הדירה למצב שהיא ברת השכרה).

ההחזר החודשי על המשכנתא - 2,580 ש״ח בהחזר של שלושים שנים.

שכירות בנכס - 2,200 ש״ח.

הכנסה חודשית מהנכס - מינוס 380 ש״ח, ועוד תיקונים שוטפים, ביטוח וכיוצ״ב.


המשקיעה תצא ב״חוב״ מדי חודש!


אפשרות ב - השקעה בנדל״ן מניב בארה״ב ע״ס 600,000 ש״ח.

מזומן בעסקה - 600,000 ש״ח.

משכנתא - 0.

שכירות בנכס - 2,450$.

הכנסה חודשית - 1,470$ לאחר ניכוי כל ההוצאות השוטפות (ביטוח, ארנונה, תיקונים, חברת ניהול וכיוצ״ב)

הכנסה שנתית בש״ח - 59,976 ש״ח.ומה עם עליית ערך? יש לנו נטייה לחשוב כי נכסים בישראל עולים באחוזים יותר מבמדינות אחרות. נתחיל בזאת שאנחנו לא סומכים על עליית ערך, כי היא ספקולטיבית. היא ה״בונוס״. אך נתון מפתיע הוא שבאזורים בהם אנחנו עובדים, קיימת עלייה שנתית ממוצעת של 7% במחירי הנדל״ן :)


Comments


bottom of page