top of page

פרסומים ותקשורת

טיפים לבחירת יזם נכון עבורכם.


1. יש להבין את מכלול עלויות העסקה, בשפה המקצועית אנו משתמשים במינוח - All In. יש לבקש מהיזם לפרט את כלל העלויות הנוגעות לעסקה, בעת חישוב התשואה (כולל כמובן העמלה שלו).

2. היזהרו מתשואה מובטחת - נדל״ן הינו השקעה וככזו, אין בה שום דבר מובטח! כמובן שיזם עם קשרים ורזומה יוכל לצמצם עבורכם את הסיכונים, אולם אין ולעולם לא יהיה שום דבר מובטח. משכך, כשיזם מתחייב למשל ל״שכירות לשלוש שנים״, היו בטוחים שככל הנראה לעלויות העסקה התווספו כבר הצ׳קים שייתכן ותשלמו לעצמכם.

3. יזם ישר עושה כסף אתכם ולא במקומכם - בדקו כי התכנית העסקית עבור הנכס עושה לכם שכל וכי שניכם יוצאים נשכרים מהעסקה. התייעצו עם אנשים מהתחום, אנשים שאתם סומכים על דעתם וניסיונם על מנת לבחון את תאני העסקה.

4. בדקו כי קיבלתם בטוחה על כספכם - הדבר החשוב מכל הוא לאבטח את הכסף שלכם. בידקו כי הבעלות בנכס נרשמץ על שמכם וכי בטופס אותו מפיקה חברה הטייטל (החברה אשר שומרת את הכסף בנאמנות עד העברת הבעלות על שמכם) רשום סכום הרכישה אשר פורט בפניכם.

5. הבינו מראש מהי האסטרטגיה של היזם לגבי הנכס הספציפי - בדקו שיש ביניכם תיאום ציפיות באשר ליכולת למכור / למנף את הכסף בעתיד.


Comments


bottom of page