top of page

פרסומים ותקשורת

תרחישי אימה, האמנם?

בשאלה האם להשקיע בנדל״ן, חשוב לראות את גרף הנדל״ן לאורך השנים. עליות וירידות של שוק הנדל״ן מתרחשות במשך השנים, אך אם נסתכל על התנודות באמצעות גרף לינארי, המסקנה החותכת - נדל״ן תמיד עולה. כן, גם בארה״ב, וכן - גם לאחר מיתון קשה כפי שאירע ב 2008. כארבע שנים לאחר תחילת המיתון, מחירי הנדל״ן בארה״ב עברו את מחירי הנדל״ן לפני המשבר.

ומה קורה עם ההשקעה בזמן שכזה? כספי השכירות ממשיכים להיכנס והתשואה נשארת אותה התשואה. מחקרים אף הראו, כי במצבי משבר, השכירויות האמירו. הסיבה לכך ברורה - גם אנשים שאיבדו בתים, היו צריכים מקום לגור בו.


Comments


bottom of page