top of page
99.jpg

לאחר למעלה ממאה פרויקטים מוצלחים, הקמנו חברה קבלנית בבעלותנו, מתוך הצורך לשלוט בעלויות שיפוץ ותחזוקת נכסים, לוחות הזמנים ואיכות העבודה. 

שישה צוותים הוקמו על מנת לבצע את כל סוגי עבודות השיפוץ - מקטנה ועד גדולה.

✔ הצעת מחיר מפורטת מראש. 

✔ עמידה בתקציב שהוגדר. 

✔ עמידה בלוחות הזמנים. 

בין היתר, חברתנו נותנת שירותי: 

Roofing

Flooring

Foundations repairs

Electrical 

Sidings 


ולמעשה, כל שיפוץ שתצטרכו. 

bottom of page