top of page

פרסומים ותקשורת

Keep It Simple

מה פשוט ונוח התהליך שבנינו עבור משקיעים.

לאחרונה, קיבלתי הארה מחברה שבחנה את הפרסומים שלנו בנוגע לליווי משקיעים לרכישת נדל״ן מניב בארה״ב - שרון, זה נשמע כמו משהו שכל אחד היה רוצה, אבל זה מרגיש נורא מורכב, רחוק, גדול ולכן זה מפחיד.

ישבנו, הסברתי לה את התהליך, וההארה שלי היתה שהדבר שחסר להרבה משקיעים פוטנציאלים, הוא להבין את התהליך ואת העובדה שהוא ממש פשוט.


משקיע פוטנציאלי הוא משקיע שברשותו 300,000 ש״ח לפחות.

אנו מבצעים איתור נכס לפי צרכי משקיע.

העסקה מוצגת בפני המשקיע, בצירוף כלל החומרים הרלוונטיים והסברים.

העברת הכספים והעברת הבעלות מתבצעות באמצעות חברת טייטל - משרד עו״ד שנאמן על הכספים ומנפיק ביטוח עסקה.

חברת הניהול שלנו מאתרת שוכר הולם לנכס אחרי בדיקות מקיפות עליו.

חברת הניהול גובה את הכספים מדי חודש ומעבירה אותם למשקיע (לחשבון ישראלי או בינ״ל לבחירתו).


ה״עבודה״ של המשקיע -

1. מתן אישור לעסקה הספציפית אחרי שהבין אותה ואת התשואה.

2. העברת הכספים.

3. חתימה על חוזה המעביר את הבעלות בנכס.


זהו. פשוט. ברור. והכי חשוב - פסיבי.

אין הרבה השקעות שהן באמת פסיביות, זו כן.


אנחנו בוחרים את העסקאות שיעשו לכם שקט. למה? כי כשאנחנו מייצרים למשקיע שקט, אנחנו מייצרים שקט גם לנו. מה שמאפשר לנו להמשיך לעבוד ולמצוא למשקיעים עסקאות נוספות, אחרי שראו שהראשונה הצליחה...Comments


bottom of page